Kuruluş Hakkında

BirHaber, serbest çalışan gazetecilerin ürettiği yazılı ve görsel içerikleri ilgili kuruluşlara ulaşmasına aracılık eden, gelir paylaşımı esasına göre oluşturulmuş platformdur.    

Burada belirtilen ilke ve kurallar tüm yazılı ve görsel içerikler için geçerlidir.

BirHaber sistemi için yazılı ve görsel içerik hazırlayanlar uluslararası tanımlamada ‘’Freelance’’ denilen ‘’serbest gazeteciler’’dir. Hazırlanan içerikler editoryal işlemden geçtikten sonra ilgili kuruluşlara ulaştırılır.

BirHaber sistemine içerik yollayanlar gazetecilik meslek ilkelerine, platform kurallarına ve ilgili mevzuata uymayı peşinen kabul ederler. Freelancer gazeteciler, hazırladığı içeriklerden her zaman kişisel olarak doğrudan sorumludur.

Sisteme gönderilen içerik ve bileşenleri bir bütünlük içinde tekil olarak değerlendirilir ve ilgilinin hesabında yer alır. Gelir paylaşımından doğan hak edişler  duyurulan kurallar çerçevesinde ilgilinin bildirdiği banka hesabına aktarılır.    

 Yazılı içerikler 5N1K şeklinde özetlenen genel çerçeveye, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun metinlerdir. Fotoğraf, video, grafik, doküman ve benzeri gibi gibi diğer içerikler ise kendi teknik kurallarına uygun olarak hazırlanan görsel malzemeleridir.